Historie

Historie vesnice sahá až do roku 1262, kdy místo obývali Vítkovci. Původně se jmenovala Dobrá Voda – Gutenbrünn, ale po rozmachu nedaleké Dobré Vody s jejími prameny, byla přejmenována na Meziluží.